Usługi BHP

Zakres usług świadczonych przez KAP Consulting Biuro Usługowo-Szkoleniowe Katarzyna Piechowska:

Kompleksowa obsługa BHP:
• Opracowywanie oceny ryzyka zawodowego,
• Opracowywanie instrukcji stanowiskowych BHP,
• Dochodzenia powypadkowe,
• Przegląd stanowisk pracy, rocznych raportów o stanie BHP.

Szkolenia BHP:
• Szkolenia wstępne oraz okresowe,
• Szkolenia okresowe Pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami.

P. Poż:
• Kompleksowa obsługa p. poż,
• Szkolenia p.poż,
• Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

Pierwsza pomoc:
• Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.