Usługi kadrowo-płacowe

W ramach usług zarządzania kadrami:
• Prowadzenie bazy danych osobowych pracowników,
• Prowadzenie oraz aktualizacja teczek osobowych pracowników,
• Ewidencja czasu pracy na podstawie otrzymanych danych,
• Zarządzanie terminarzem aktualizacji badań lekarskich oraz obowiązkowych szkoleń pracowników,
• Przygotowanie wymaganych prawem deklaracji i dokumentacji dotyczących rejestracji pracowników w ZUS,
• Udział w kontrolach uprawnionych organów administracji państwowej i samorządowej.

W ramach kompleksowych usług naliczania płac:
• Comiesięczne naliczanie wynagrodzeń w pełnym zakresie zdefiniowanym przez zakładowy regulamin wynagrodzeń oraz przepisy prawa, zgodnie z dostarczonymi dokumentami,
• Obsługa umów o pracę, umów zleceń oraz umów o dzieło,
• Przygotowanie dokumentów do Urzędów ( Urząd Skarbowy, ZUS, GUS),
• Przygotowywanie danych do systemów informatycznych Klienta,
• Rozliczanie czasu pracy i absencji pracowników,
• Szczegółowe raportowanie zgodnie z wymaganiami oraz specyficznymi potrzebami Klienta.