Usługi księgowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:
• Prowadzenie księgi głównej i pomocniczej,
• Ewidencja środków trwałych, ewidencji wyposażenia,
• Rejestry VAT,
• Rozliczenie z Urzędami ( Urzędem Skarbowym, ZUS, GUS)
• Sporządzanie sprawozdań finansowych,
• Sporządzanie raportów.

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów:
• Ewidencja przychodów i kosztów,
• Ewidencja środków trwałych, wyposażenia, sprzedaży,
• Rejestry VAT,
• Rozliczenie z Urzędami ( Urzędem Skarbowym, ZUS, GUS).

Prowadzenie ewidencji ryczałtowej:
• Ewidencja przychodów,
• Rejestry VAT,
• Rozliczenie z Urzędami ( Urzędem Skarbowym, ZUS, GUS).