Wskaźniki

I Składki na ubezpieczenia społeczne (51)
1. Dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

Podstawa :

Okres
1.01.2012 - 31.12.2012
1.01.2013 - 31.12.2013
60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia2.115,602.227,80

 Składki:

Rodzaj ubezpieczenia
Stawka %
1.04.2012 - 31.12.2012
1.01.2013 - 31.12.2013
Emerytalne19,52412,97434,87
Rentowe8,00169,25178,22
Chorobowe2,4551,8354,58
Wypadkowe1,93*35,3343,00
Razem składki społ. (51)-------669,38710,67

* Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.29 listopada 2002r. (Dz.U. nr 200, poz.1692 ze zm.) Dla płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, stopa procentowa składki wynosi 1,80% (50% z 3,60%).

 

2. Dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych zasad opłacania składek

Podstawa :

Okres
1.04.2013 - 31.12.2013
30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia480,00

Składki:

Rodzaj ubezpieczenia
Stawka %
1.01.2013 - 31.12.2013
Emerytalne19,5293,70
Rentowe8,0038,40
Chorobowe2,4511,76
Wypadkowe1,93*9,26
Razem składki społ. (51)-------153,12

 

II. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (52):

 
1.01.2012 - 31.12.2012
1.01.2013 - 31.12.2013
75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia2.828,312.908,13
Składka 9%254,55261,73
Składka 7,75%219,19225,38

 

III Składka na Fundusz Pracy (53):

 
1.01.2012 - 31.12.2012
1.01.2013 - 31.12.2013
Stawka 2,45%51,8354,58

 

SKALA PODATKOWA w 2012r. i 2013r.

Podstawa obliczenia podatku (ponad)
Podstawa obliczenia podatku (do)
Podatek
85.52818% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02
85.52814.839,02 + 32% nadwyżki ponad 85.528

Kwota wolna od podatku w 2013r. wynosi 3.091 zł.

 

GRANICZNE KWOTY OBROTU DLA CELÓW VAT

 
euro
2012r. (zł)
2013r. (zł)
Kwota obrotu uprawniająca do korzystania ze zwolnienia od VAT150.000150.000
Obrót uzyskany ze sprzedaży uprawniający podatnika VAT do korzystania ze statusu małego podatnika1.200.0005.324.0004.922.000
Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia uprawniająca do wyłączenia od podatku VAT10.00050.00050.000

 

STAWKI ZA 1 KM PRZEBIEGU (KILOMETRÓWKA)

Samochód osobowy
od 14.11.2007r.
o poj. skok. silnika do 900 cm30,5214
o poj. skok. silnika pow.900 cm30,8358

 

RYCZAŁT ZA UŻYWANIE SAMOCHODU OSOBOWEGO OD 14.11.2007r.

Pojemność silnika
Do 900 cm3
Powyżej 900 cm3
Limit 300 km156,42250,74
Limit 500 km260,70417,90
Limit 700 km364,98585,06